v. 3.2 Rekvisisjon for genetiske analyser, MedGen Lab