v. 2.7 Rekvisisjon for genetiske analyser, MedGen Lab