v. 2.8 Rekvisisjon for genetiske analyser, MedGen Lab