v. 3.1 Rekvisisjon for genetiske analyser, MedGen Lab