v. 1.8 Standardisert pasientforløp. Den palliative kreftpasient i Orkdalsregionen. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Anne Tove Brenne

Standardisert pasientforløp: Den palliativekreftpasienten i OrkdalsregionenHenvisningBehandling ogoppfølgingPrimærhelsetjenestenMåleparameterNasjonalthandlingsprogramOmsorg vedlivets sluttInformasjonsmateriell