v. 1.1 Standardisert pasientforløp: Palliativ strålebehandling mot smertefulle skjelettmetastaser. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Robin Norvaag
Nasjonale handlingsprogram og retningslinjer Måleparameter Primærhelsetjenesten Informasjonsmateriell Kontroll og oppfølging Behandling Henvisning og utredning