v. 3.5 Rekvisisjon for genetiske analyser, MedGen Lab