v. 3.3 Rekvisisjon for genetiske analyser, MedGen Lab