v. 1.1 Brukerhåndbok - Blodprodukter tilgjengelig ved St. Olavs hospital

Beskrivelse: logo_rgb_positiv

Laboratoriemedisinsk klinikk

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Beskrivelse: logo_rgb_positiv

 

Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin er akkreditert etter NS-EN ISO15189:2012. Akkrediteringsomfanget er tilgjengelig på www.akkreditert.no se Test 295

 

St. Olavs hospital har blodbankvirksomhet ved to lokasjoner;

         Trondheim: blodgivning, komponentproduksjon og utlevering

         Orkdal Sjukehus: blodgivning og utlevering.

I tillegg er det utplassert kriseblod ved Røros sykehus.

 

For informasjon om pretransfusjonsprøve, bestilling, utlevering, transfusjon, rapportering og transfusjonsreaksjoner, se:

         St. Olavs Hospital (Trondheim, Orkdal, Røros)

Prosesskart og tilhørende prosedyrer i EQS 32952 Transfusjonsmedisin - Blodtransfusjon – Prosess

         Helseinstitusjoner utenfor sykehus

www.stolav.no, Laboratorietjenester > Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin > Transfusjonspraksis utenfor sykehus

 

Blodprodukt tilgjengelig ved St. Olavs hospital

 

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å

 

A

Akutt transfusjonspakke

Antitrombin III, se Atenativ

Atenativ, antitrobin III (Felleskatalogen)

Autologe stamceller, se Stamceller

B

Bestrålte erytrocyttkonsentrat, se Erytrocyttkonsentrat

Bestrålte trombocytter, se Trombocyttkonsentrat

C

Confidex (Felleskatalogen)

D

E

Erytrocyttkonsentrat, autologt

Erytrocyttkonsentrat, bestrålt

Erytrocyttkonsentrat, standard

Erytrocyttkonsentrat til intrauterin transfusjon

Erytrocyttkonsentrat til utskiftingstransfusjon hos nyfødte

Erytrocyttkonsentrat, vasket

F

Faktor II, VII, IX og X i kombinasjon, se Confidex

rFaktor VIIa, se Novoseven

Faktor VIII, se Haemate, Feiba eller Nuwiq

Faktor IX, se Octanine

Feiba, faktor VIII (Felleskatalogen)

Fibclot, fibrinogen (Felleskatalogen)

 

Fibrinogen, se FibClot eller Riastap

G

H

Haemate, faktor VIII og von Willebrand faktor (Felleskatalogen)

HLA forlikelige trombocytter, se Trombocytter

HPA forlikelige trombocytter, se Trombocytter

I – J

K

Katastrofeblod, se Kriseblod

Kriseblod

L

Lyoplas (Røde Kors, Tyskland)

M

N

NovoSeven, rFaktor VIIa (Felleskatalogen)

Nuwiq, faktor VIII (Felleskatalogen)

O

Octanine, faktor IX (Felleskatalogen)

Octaplasma

P

Plasma, se Octaplasma

Protrombinkompleks, se Confidex

Q

R

rFaktor VIIa, se Novoseven

Riastap, fibrinogen (Felleskatalogen)

 

S

SAG blod, se Erytrocyttkonsentrat

Stamceller, autologe fra perifert blod

T

Trombocyttkonsentrat, forlikelig (HLA/HPA)

Trombocyttkonsentrat, standard

Trombocyttkonsentrat, vasket

U

V

Von Willebrand faktor, se Haemate

W – X – Y – Z – Æ – Å