v. 1.0 Blodtransfusjon - Transfusjonspraksis utenfor St. Olavs hospital

Beskrivelse: logo_rgb_positiv

Laboratoriemedisinsk klinikk

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Beskrivelse: logo_rgb_positiv

 

Avdelingen for immunologi og transfusjonsmedisin er akkreditert etter NS-EN ISO15189:2012. Akkrediteringsomfanget er tilgjengelig på www.akkreditert.no se Test 295

 

 

Transfusjon av blodkomponenter skal som hovedregel utføres av spesialisthelsetjenesten, i sykehus. I noen tilfeller vil det være hensiktsmessig å gjennomføre transfusjoner ved helseinstitusjoner utenfor sykehus.

Disse retningslinjene er utarbeidet for å sikre god kvalitet på transfusjon av erytrocyttkonsentrat fra Blodbanken, St. Olavs hospital i kommunehelsetjenesten eller private helseinstitusjoner.

Retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av krav, hovedsakelig gitt i Blodforskriften og Klinisk transfusjonshåndbok.


Transfusjoner utenfor sykehus krever tett samarbeid mellom Blodbanken og den aktuelle helseinstitusjon, og reguleres av en samarbeidsavtale mellom partene. Avtale, retningslinjer og opplæring skal sikre god kvalitet på transfusjoner utenfor sykehus.

Alle helseinstitusjoner som skal utføre transfusjoner må ha en gyldig avtale med Blodbanken før utlevering av blodkomponenter. Mangler din helseinstitusjon avtale, så kontakt oss på immunoblodbank@stolav.no

 

De helseinstitusjoner som har inngått avtale og oppgitt kontaktinformasjon vil få varsel ved endringer i retningslinjene under.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved spørsmål eller kommentarer til disse retningslinjen eller denne nettsiden, kontakt oss på immunoblodbank@stolav.no