Pasientforløp, onkologi
Pasientforløp, onkologi
Onkologi. Palliasjon. Forløpstider og prioriteringskriterier. St. Olavs hospital, avd. Orkdal
Onkologi.Palliasjon. Strålebehandling palliative kreftpasienter fra Kreft poliklinikk St. Olavs hospital, avd. Orkdal
Standardisert pasientforløp: Beinmargskreft (Myelomatose). Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Anders Waage
Standardisert pasientforløp: Eggstokkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Marit Sundset
Standardisert pasientforløp: Livmorhalskreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Marit Sundset
Standardisert pasientforløp: Livmorkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Marit Sundset.
Standardisert pasientforløp: Malign medullakompresjon. Hovedforløp. Forløpsansvarlige overleger Erik Torbjørn Løhre og Rainer Günter Knobloch
Standardisert pasientforløp: Palliativ strålebehandling mot smertefulle skjelettmetastaser. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Robin Norvaag
Standardisert pasientforløp. Blærekreft (cancer vesica). Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Eirik Kjøbli (urolog)
Standardisert pasientforløp. Brystkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Anne Irene Hagen
Standardisert pasientforløp. Bukspyttkjertelkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Jon Erik Grønbech
Standardisert pasientforløp. Den palliative kreftpasient i Orkdalsregionen. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Anne Tove Brenne
Standardisert pasientforløp. Føflekkreft (malignt melanom). Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Kjersti Ausen (plastikkirurg)
Standardisert pasientforløp. Galleveiskreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Lars Cato Rekstad
Standardisert pasientforløp. Hjernekreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Tora Skeidsvoll Solheim
Standardisert pasientforløp. Hode- halskreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Leif Anders Holmen.
Standardisert pasientforløp. Hovedforløp. Palliasjon. Seksjon lindrende behandling. Forløpsansvarlig overlege Morten Thronæs
Standardisert pasientforløp. Kreft i spiserør og magesekk. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Gjermund Johnsen og Ingunn Hatlevoll
Standardisert pasientforløp. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Emadoldin Feyzi
Standardisert pasientforløp. Lungekreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Sveinung Sørhaug
Standardisert pasientforløp. Lymfom. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Unn Merete Fagerli (onkolog)
Standardisert pasientforløp. Metastaser med ukjent utgangspunkt. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Stein Sundstrøm
Standardisert pasientforløp. Nevroendokrine svulster. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Øyvind Hauso
Standardisert pasientforløp. Primær leverkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Per Einar Uggen
Standardisert pasientforløp. Prostatakreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Helena Bertilsson
Standardisert pasientforløp. Sarkom i truncus og ekstremitet eller ØNH. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Heidi Knobel
Standardisert pasientforløp. Skjoldbruskkjertelkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Kristin Helset
Standardisert pasientforløp. Testikkelkreft. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Torgrim Tandstad
Standardisert pasientforløp. Tykk- og endetarmskreft (CRC). Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Hans Wasmuth
Standardisert pasientforløp. Uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft (diagnosesenter for raskere kreftavklaring). Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Stein Sundstrøm