Pasientforløp, revmatologi
Pasientforløp, revmatologi
Biologisk behandling for pasienter med revmatisk sykdom. Hovedprosess. Forløpsansvarlig Ruth Thomsen
Pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom(PORS). Hovedprosess. Forløpsanvarlig Marianne Christensen
Standardisert pasientforløp: Nyoppdaget inflammatorisk leddsykdom. Forløpsansvarlig Erik Rødevand
Standardisert pasientforløp. Unge voksne fra 16-25 år ved revmatologisk avdeling. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Marianne Wallenius.