Tiltak ved avbrudd i EPJ
Tiltak ved avbrudd i EPJ v. 2.1

AnsattOppholdsmappeVed full driftOppholdsmapperyddes. Papir-dokumentermakuleresSkrive / kopierejournalnotat iEPJForfattersignererdokumentetSletteWord-notatBenyttpapirrekvisisjon forprøver, u.s. og tilsynFølg HEMITs driftsvarsler på Kilden!Merk dikterte bånd eller papirark medpasientens navn, fødselsnummer,avdeling, dato og kl.slettSkriv notat iWord eller forhåndMerk papirark med pasientens navn,fødselsnummer, avdeling, dato og kl.slettForfattersignererdokumentetSkrive / kopierejournalnotat iEPJInn-journalskrives i WordMottar bånd ellerpapirer fraAkuttmottaket viaSikkerhetsseksjonenSkriv notat iWord, for håndeller diktereanalogtSendesAkuttmottaket tilrørpost 704.Merkes FellesskrivetjenesteTiltake-reseptLegeFelles skrive-ogoppfølgingstjeneste