v. 2.8 Håndtering av sentrale venekateter - Hoveddokument. St.Olavs hospital.

GenerellinformasjonForberedelse/oppfølgingUtskriving avpasient med SVKKorttids SVKHickmanKorttids SVKHickmanVeneportDialyse/ VAS-kateterVeneportPICC-lineLitteraturBehandling avinfisert kateterBehandling av tettkateterKomplikasjonerHåndtering av sentrale venekateterVOKSENBARNProsedyrer nyfødtE-læringsprogrammetKorttids SVK, Hickmankateter, veneport, dialyse/VAS-kateter og PICC-line-kateterPasient-informasjonPICC-line