Standardisert pasientforløp:Tinnitus. Kontroll og oppfølging, ekstern rehabilitering. Forløpsansvarlig overlege Haakon Arnesen v. 1.3
Døgnrehabiliering Landaasen
-
Klikk for mer info Henvisning og utredning Kontroll og oppfølging
-
Fastlegens ansvar Hovedforløp Behandling Felles henvisningsmottak for rehabilitering HMN
-
På Levanger Vurderer søknad og tildeler plass
-
Adresse:
Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringtjenester i Midt Norge( REHR), Sykehuset Levanger, 7600 Levanger,
Telefon: 74097900 / 74097777 Eventuell henvisning til psykolog ved Coperiosenteret Prosesskart