Standardisert pasientforløp: Tinnitus. Hovedforløp v. 1.3
Henvisning og utredning For fastlege
-
klikk for informasjon Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinje
-
Prioriteringsveileder ØNH Informasjonsmateriell
-
Klikk for boks:
Pasientinformasjon
Informasjon til helsepersonell
Bakgrunnsinformasjon Kontroll og oppfølging Behandling Måleparameter Kompetanse
-
Under utvikling. Prosesskart