v. 1.3 Standardisert pasientforløp: Tinnitus. Hovedforløp
Henvisning og utredning For fastlege
-
klikk for informasjon Nasjonalt handlingsprogram/ retningslinje
-
Prioriteringsveileder ØNH Informasjonsmateriell
-
Klikk for boks: 
Pasientinformasjon
Informasjon til helsepersonell
Bakgrunnsinformasjon Kontroll og oppfølging Behandling Måleparameter Kompetanse
-
Under utvikling.