Standardisert pasientforløp: Tinnitus. Henvisning, utredning og primærbehandling. Forløpsansvarlig overlege Haakon Arnesen v. 1.3
Videre oppfølging  når behov
-
Klikk for neste delforløp Henvisning og utredning Time Høresentralen ØNH-poliklinikk, til audiograf og/eller lege
-
Klikk for informasjon Tatt audiogram Kontroll og oppfølging
-
Anbefales eventuelt i epikrise til henvisende lege/fastlege. Henvisning ØNH,  Høresentralen
-
Klikk for prosedyre Hovedforløp Behandling Tatt audiogram Tinnitus informasjonskurs St Olav.
-
1.  Kurs for tinnituspasienter
2.  Arrangeres månedlig


Konsultasjon
-
Fastlegens oppgaver i tinnitusforløp.
Klikk for informasjon Konsultasjon avtalespesialist
-
Krav til undersøkelser Prosesskart