v. 2.0 Standardisert pasientforløp: Fedme barn - ung 16-23 år - voksne. Hovedforløp.Forløpsansvarlige overleger: Rønnaug Ødegård (barn), Bård Kulseng (voksne) Gjermund Johnsen (kirurgi voksne)
Kompetanse
-
Under utvikling Måleparametre Informasjonsmateriell For fastlege / helsepersonell
-
klikk for informasjon Nasjonalt handlingsprogram/ retninglinje Kontroll og oppfølging Behandling Henvisning og utredning