Standardisert pasientforløp: Tinnitus. Videre behandling og rehabilitering ved St. Olavs hospital. Forløpsansvarlig overlege Haakon Arnesen v. 1.0
Henvisning og utredning Kontroll og oppfølging
-
Pasienten henvises til fastlegen for videre rehabilitering Kontroll ØNH poliklinikk / Høresentralen, -lege og  / eller audiograf
-
Klikk for informasjon Kontroll ØNH poliklinikk / Høresentralen, -lege og  / eller audiograf
-
Klikk for informasjon Mestringsgruppe    (8 møter)
-
Tilbud til pasienter med meget alvorlige plager. Prosesskart