Standardisert pasientforløp: Tinnitus. Informasjonsmateriell. v. 1.1
Bakgrunnsinformasjon om forløpet Informasjon til helsepersonell Pasientinformasjon Prosesskart