Tiltak ved avbrudd i e-meldinger til og fra kommunehelsetjenesten v. 1.2

Innledning

I situasjoner hvor vi ikke kan bruke elektroniske meldinger i samhandlingen mellom sykehus og kommune, må vi ta i bruk manuelle rutiner

Det gjelder ved avbrudd i kommunikasjonen via Norsk helsenett, hos kommunens EPJ eller i vårt eget nettverk

Søkeord: e-meldinger, nedetid, stans i e-meldinger, stopp, meldingstrafikk, PLO meldinger

Hensikt og omfang

         Prosedyren skal sikre at gjennomført samhandling med kommunen dokumenteres under og etter avbrudd i systemene.

         Prosedyren omfatter helsepersonell som benytter e-meldinger i samhandling med kommunale helsetjenester

         Prosedyren omfatter ikke generelle tiltak ved avbrudd i EPJ – se prosedyre nr. 13493

Ansvar

Seksjonsleder

Arbeidsbeskrivelse

Avbrudd i Doculive EPJ

Utføres av

Arbeidsoppgave

Helsepersonell

Under avbruddet

Forbered telefonkontakt med kommunen

         Dokumenter innholdet i e-meldingen du skal sende i Word eller på papir. Vedlagt finner du maler for de forskjellige meldingstypene

         Skriv navnet på meldingen du skal sende som overskrift

         Dato og klokkeslett for telefonisk kontakt

         Hvem deltar i samtalen

         Hva blir sagt, beslutninger

         Lagre eventuelt Word-dokument på H med filnavn pasientens f.dato og første to bokstaver i etternavnet. Legg eventuelt til flere bokstaver hvis flere pasienter har samme etternavn. Ta utskrift til oppholdsmappen.

Etter avbruddet

         Opprett aktuell melding i Doculive EPJ

         Kopier inn tekst fra Word- eller papirdokumentet ditt i meldingen

         Føy til teksten: «Innholdet i denne meldingen er varslet kommunen på telefon dato og kl.slett. Meldingen ettersendes på grunn av avbrudd i vår EPJ»

         Slett eventuell fil du har lagret på H-området

 

Avbrudd hos kommunen eller i helsenettet

Utføres av

Arbeidsoppgave

Helsepersonell

Under avbruddet

         Dokumenter e-meldingen på vanlig måte i Doculive EPJ

         Ring kommunen og informer om innholdet i meldingen

         Oppdater med informasjon om telefonkontakten og hvem du har snakket med, og send

Etter avbruddet

         Meldingen ligger i utsendelseskø og sendes automatisk når systemene igjen er i drift

 

Relaterte dokumenter

Hjelpeskjema (word) for dokumentasjon under avbrudd

         Logistikk - alle på samme ark – klikk her

o   Melding om innlagt pasient

o   Melding om utskrivningsklar pasient

o   Melding om utskrevet pasient

         Helseopplysninger 24-timersvarsel/oppdatering  - klikk her

         Utskrivningsrapport – klikk her

         Forespørselsmelding og svar på disse – klikk her