v. 1.4 Innleggelse og utskriving av pasienter med kommunale tjenester
Forutsetninger
-
Klikk her for å se forutsetninger Tilleggskrav for psykisk helsevern og rus
-
Klikk her for å se tilleggskrav for psykisk helse og rus For psykisk helsevern og rus
-
Klikk her for å se forespørsel om hjelpemidler Registrer utskrivingsklar i PAS 
-
Klikk her for å se utskrivingsklar i PAS Epikrise
-
Klikk her for å se prosedyre Transport
-
Klikk her for å se beskrivelse av transport Svar på melding om utskrivingsklar pasient
-
Klikk her for å se svar fra kommunen Innleggelsessrapport
-
Klikk her for å se Innleggelsesrapport Utskrivingsklar pasient
-
Klikk her for å se beslutning om utskrivningsklar pasient Helseopplysning oppdatert
-
Klikk her for å se Helseopplysning oppdatert Brev om pasient
-
Klikk her for å se Brev om pasient Utskrivingsrapport
-
Klikk her for å se Utskrivingsrapport Melding om utskrivingsklar pasient
-
Klikk her for å se melding om utskrivningsklar pasient

Behov for  hjelpemidler
-
Klikk her for å se forespørsel om hjelpemidler Melding om utskrevet pasient
-
Klikk her for å se melding om utskrevet pasient Helseopplysning 24-timers varsel
-
Klikk her for å se Helseopplysning 24-timers varsel Melding om innlagt pasient
-
Klikk her for å se Melding om innlagt pasient Helseopplysning oppdatert
-
Klikk her for å se Helseopplysning oppdatert