Pakkeforløpskoding
Pakkeforløpskoding v. 1.2

1.    Registrering av «henvisning» og «start pakkeforløp»

Fastlege/ andre sykehus sender henvisning merket med hastegrad for pakkeforløp kreft til spesialisthelsetjenesten.

Inntakskontoret ved sekretær/ forløpskoordinator mottar henvisning og registrerer; pakkeforløp start med organspesifikk kode: AxxA i PAS. Pakkeforløp start er fra den dag henvisning mottas.

Overlege vurderer henvisningen. Er overlege uenig tas pasienten ut av pakkeforløpet med kode: AxxC1. Svar om dette sendes fastlege. Overlege dokumenterer beslutningen i henvisningen. Sekretær/ forløpskoordinator koder beslutningen i PAS.

Fastlege sender henvisning som ikke er merket med hastegrad for pakkeforløp kreft. Overlege som vurderer henvisningen mener at innholdet i henvisningen svarer til kriterier for pakkeforløp kreft. Overlege dokumenterer beslutningen i henvisningen. Sekretær/ forløpskoordinator koder beslutningen i PAS. Kode: AxxA i PAS.

 

2.    Registrering av «utredning start»

Første frammøte vil være;

ü  Oppmøte i klinisk sykehusavdeling

ü  Oppmøte hos avtalespesialist

ü  Oppmøte bildediagnostikk

Sekretær/ forløpskoordinator koder utredning start – første fremmøte kode AxxS i PAS.

Hvis første fremmøte er i poliklinikk registreres pakkeforløpskoden på legelapp. Sekretær koder i PAS.

 

3.    Registrering av «klinisk beslutning»

Klinisk beslutning gjøres på poliklinikk, MDT-møte, pre-operativ poliklinikk eller sengeavdeling.

Overlege dokumenterer beslutningen i Doculive med koder og gir beskjed via legelapp eller oppgavemelding.

Koder beslutning;

AxxCK Klinisk beslutning – Påvist organspesifikk kreft

AxxCM Klinisk beslutning – Mistanke om annen kreftsykdom

AxxCA Klinisk beslutning – Påvist annen sykdom enn kreft

AxxCI Klinisk beslutning – Ikke påvist sykdom

Sekretær/ forløpskoordinator koder beslutningen i PAS.

Overlege vil samtidig henvise til videre behandling evt. ingen behandling.

 

4.    Registrering av «start behandling»

Registrering av start behandling gjøres av sekretær/ forløpskoordinator på dato for behandling eller etter-registreres.

Hvis pasienten henvises til annen sykehusavdeling eller lokalsykehus må dette dokumenteres i henvisningen av overlege. Registrering start behandling kodes i gjeldende avdeling.

Koder behandling start;

AxxFK Behandling start – Kirurgisk behandling

AxxFM Behandling start – Medikamentell behandling

AxxFS Behandling start – Strålebehandling

AxxFL Behandling start – Symptomlindrende behandling

AxxFO Behandling start – Overvåking uten behandling

AxxFI Behandling start – Ingen behandling

 

5.    Registrering av «overføring til annet helseforetak/ sykehus.»

Hvis pasient overføres til et annet helseforetak/ sykehus dokumenterer overlege dette i Doculive og sender oppgavemelding til sekretær/ forløpskoordinator som koder AxxO i PAS.

 

Lenket:

Se under fanen «Relatert»