Forløpsveileder - funksjonsbeskrivelse v. 1.3

Organisasjonstilhørighet og stillingstittel

Lokal forløpsveileder skal bidra til å sikre nødvendig samarbeid mellom involverte i utviklingen og ved revisjoner av pasientforløp lokalt. Assistere forløpsansvarlig, slik at det blir fremdrift i etablering og implementering av SPF.

Regional forløpsveileder skal bidra til å sikre nødvendig samarbeid mellom involverte i utviklingen og ved revisjoner av pasientforløp regionalt. Assistere forløpsansvarlig, slik at det blir fremdrift i etablering og implementering av SPF.

 

Forløpsveileder kan være ansatt i klinikken (benevnes FV klinikk) eller i sentral stab ved sykehus (benevnes FV HF-nivå)


Hovedoppgaver og ansvarsområder

Arbeidsbeskrivelse

Lokal forløpsveileder

§  Er ressursperson og pådriver og skal sikre at vedtatt metodikk og fremdriftsplan følges

§  Er spesialist i metodikk for standardiserte pasientforløp og har omfattende kunnskap om EQS

§  Har hovedansvaret for dokumentering av pasientforløpet, herunder at måleparametere er spesifisert og i samarbeid med Hemit sørger for at pasientforløpet monitoreres i eSP (de forløp som er lagt inn i eSP)

§  Har ansvaret for at koding beskrives i pasientforløpet

§  Bistår forløpsansvarlig med å skape fremdrift i etablering og implementering av standardiserte pasientforløp

 

Regional forløpsveileder – har i tillegg ansvar for:

§  Å bistå med metodisk kunnskap for hele regionen. Alle HF skal ha minst en forløpsveileder som bistår i utviklingen av pasientforløp

§  Koordinering av arbeidsoppgaver for forløpsveiledere i regionen

§  Å innkalle til et oppfølgingsmøte ca. 6 måneder etter at pasientforløpet er godkjent

 

Kvalifikasjoner og kompetansekrav

§  Minimum 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning

§  God kjennskap til spesialisthelsetjenesten

§  God kjennskap til EQS og prosedyreskriving

§  Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet

§  Gode kunnskaper om dataverktøy

§  Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner, evne til å samarbeide, motivere og skape gode interne og eksterne relasjoner.