v. 1.1 Standardiserte pasientforløp. Dermatochalase - Overflødig øyelokkshud. Hovedforløp. Forløpsansvarlig overlege Kjell-Morten Møen

Regionalt standardisert pasientforløp:Dermatochalase - Overflødig øyelokkshudHenvisning ogutredningBehandlingKontroll ogoppfølgingFor fastlegeNasjonalthandlingsprogram/retningslinjeVentetid inntil 3 månederMålparameterInformasjonssmateriellVentetid inntil 3 måneder