Brukerhåndbok patologi
v. 1.9 Brukerhåndbok patologi

 

 

Her er en oversikt over de mest brukte tjenestene som tilbys av Avdeling for patologi ved St. Olavs hospital.

 

Oversikten er ikke fullstendig. I patologifaget er det som regel patologen som vurderer hvilke analyser som er nødvendige for diagnostikk.

Enkelte analyser som er nødvendige for valg av behandling kan rekvireres direkte av behandlende lege. Disse analysene er nevnt i oversikten under.

 

Savner du noe i oversikten?

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt med oss.

 

Sikring av pasientidentitet

Patologi - sikring av pasientidentitet ved rekvirering og prøvetaking

 

Rekvirering og forsendelse

Rekvirere prøver med papirrekvisisjon til patologi

Rekvirere prøver i RoS (DocuLive) til patologi

Patologi - Forsendelse av prøver

 

Rekvisisjoner

Rekvisisjonsskjema for histologi, AP

Rekvisisjon for cytologi

Obduksjon, kontakt obduksjon tlf (725) 73 527

 

Prøvetaking histologi

Prøvetaking, biopsier - Histologisk undersøkelse

Prøvetaking, resektat - Histologisk undersøkelse

Prøvemateriale som må behandles spesielt er nevnt i oversikten under, se Undersøkelser / analyser / tjenester

 

Prøvetaking cytologi

Se L for Livmorhals, F for Finnålsaspirasjonscytologi, L for Lunge (EBUS), U for Urincytologi

Væskebasert cytologi - Prøvetaking og bestilling av utstyr

 

Undersøkelser / analyser / tjenester

A

Ascitesvæske, se Serøse væsker og andre væsker - Cytologisk undersøkelse

ALK – Mutasjonsanalyse, se Molekylærpatologiske analyser

Avdøde - Innbringelse, stell og nedlegg

Avdøde som har donert legeme til forskning og undervisning ved NTNU

 

B

Benmargsbiopsier - Histologisk undersøkelse

BRAF – Mutasjonsanalyse, se Molekylærpatologiske analyser

Bronkial børsteprøve, se Lunge, bronkial børsteprøve - Cytologisk undersøkelse

Bronkial skyllevæske, se Lunge, bronkial skyllevæske - Cytologisk undersøkelse

 

C

Cervixcytologi, se Livmorhals (cervix uteri) - Forebyggende undersøkelser mot livmorhalskreft (cytologi, HPV-analyse)

Colon, se Tarm, resektat - Histologisk undersøkelse

Cystevæske, se Serøse væsker og andre væsker - Cytologisk undersøkelse

 

 

D

 

E

EBUS, se Lunge, EBUS - Cytologisk undersøkelse

EGFR – Mutasjonsanalyse, se Molekylærpatologiske analyser

Ekspektorat - Cytologisk undersøkelse

Elektronmikroskopiske undersøkelser

EUS - Cytologisk undersøkelse

 

F

Patologi - Forsendelse av prøver

Frysesnitt - Histologisk undersøkelse

Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC)

Forskningsprosjekter hvor Avdeling for patologi er involvert

 

G

Gallegang, børsteprøve - Cytologisk undersøkelse

 

H

Hirschprungs sykdom, se Tarm, biopsi - Histologisk undersøkelse ved mistanke om Hirschsprungs sykdom

HPV – Se Livmorhals (cervix uteri) - Forebyggende undersøkelser mot livmorhalskreft (cytologi, HPV-analyse)

Hud - Histologisk undersøkelse

Hud, IF-undersøkelse, immunfluorescens - Histologisk undersøkelse

 

I

Immunhistokjemiske undersøkelser, se Revurdering av prøvesvar / ønske om tilleggsundersøkelser til patologi

Innkalling av materiale fra andre sykehus, se Revurdering av prøvesvar / ønske om tilleggsundersøkelser til patologi

 

 

J

 

K

KRAS og NRAS – Mutasjonsanalyse, se Molekylærpatologiske analyser

 

L

Lactaseundersøkelse – Utføres ikke som patologiundersøkelse. Se Brukerhåndbok for Avdeling for medisinsk biokjemi.

Leddvæske, se Serøse væsker og andre væsker - Cytologisk undersøkelse

Livmorhals (cervix uteri) - Forebyggende undersøkelser mot livmorhalskreft (cytologi, HPV-analyse)

Lunge, biopsi - Histologisk undersøkelse

Lunge, bronkial børsteprøve - Cytologisk undersøkelse

Lunge, EBUS - Cytologisk undersøkelse

Lunge, resektat - Histologisk undersøkelse

Lunge, bronkial skyllevæske - Cytologisk undersøkelse

Lymfom og lymfomproliferende tilstander - Histologisk undersøkelse

 

M

Mamma finnålsaspirasjon, se Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC)

Molekylærpatologiske analyser

Muskel, muskelsykdommer - Histologisk undersøkelse

 

N

NRAS - Mutasjonsanalyse, se Molekylærpatologiske analyser

Nyre, biopsi - Histologisk undersøkelse ved glomerulonefritter eller andre nyresykdommer

Nyre, biopsi – Histologisk undersøkelse ved tumor, se Prøvetaking, biopsier - Histologisk undersøkelse

 

O

Obduksjon

 

 

P

Patologi - Forsendelse av prøver

PCR-undersøkelse, se Rekvirere mikrobiologisk PCR-undersøkelse på patologimateriale

PD-L1 - Immunhistokjemisk undersøkelse

Prostata, nålebiopsi - Histopatologisk undersøkelse

Punksjoner, se Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC)

Prøvetaking, biopsier - Histologisk undersøkelse

Prøvetaking, resektat - Histologisk undersøkelse

 

Q

 

R

Rekvirere mikrobiologisk PCR-undersøkelse på patologimateriale

Rekvirere prøver med papirrekvisisjon til patologi

Rekvirere prøver i RoS (DocuLive) til patologi

Rettsmedisinsk obduksjon

Revurdering av prøvesvar / ønske om tilleggsundersøkelser til patologi

 

S

Sekret, se Serøse væsker og andre væsker - Cytologisk undersøkelse

Serøse væsker og andre væsker - Cytologisk undersøkelse

Spinalvæske - Cytologisk undersøkelse

 

T

Tarm, biopsi – se Prøvetaking, biopsier - Histologisk undersøkelse

Tarm, biopsi - Histologisk undersøkelse ved mistanke om Hirschsprungs sykdom

Tarm, resektat - Histologisk undersøkelse

Testis, biopsi ved infertilitetsutredning - Histologisk undersøkelse

Thyroidea, se Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC)

Tilleggsundersøkelser, se Revurdering av prøvesvar / ønske om tilleggsundersøkelser til patologi

 

U

Uretra, børste- eller skrapeprøve - Cytologisk undersøkelse

Urinblære, resektat - Histopatologisk undersøkelse

Urincytologi

 

V

Ventrikkel, se Øsofagus og ventrikkel, tumor og ulcus, resektat - Histologisk undersøkelse

Vulva, børste eller skrapeprøve - Cytologisk undersøkelse

W

 

X

 

Y

 

Z

 

Æ

 

Ø

Øsofagus og ventrikkel, tumor og ulcus, resektat - Histologisk undersøkelse

Øye/orbita – Cytologisk undersøkelse, se Finnålsaspirasjonscytologi (FNAC)

 

Å